החשיבות של בדק בית

במסגרת בדק בית נערכת סקירה הנדסית כוללת למבנה. את הסקירה מומלץ לבצע בכל עסקה של רכישת נכס, דירה חדשה או בית מיד שנייה. מטרת הסקירה היא לבחון את מצבו של המבנה, לאתר בו ליקויי בנייה, ולהגיש דוח מפורט הכולל המלצות לתיקון. הסקירה מתבצעת על ידי מהנדסים ומומחים, אשר משתמשים במיטב הציוד הנדרש.

היתרון הבולט והמשמעותי ביותר של בדק בית בא לידי ביטוי בתמונה הנדסית מפורטת, אמיתית ואמינה על מצבו של הנכס. את תוצאות הבדיקה ניתן להשוות מול פרטי החוזה ומול הערכת השווי שניתנת על ידי שמאי מקרקעין. הממצאים של הבדיקה מפורטים בפני רוכש דירה פוטנציאלי, ומשמשים אותו לצורך התמקחות. חשוב להבחין בין המונח בדק בית המתייחס אל בדיקת מבנים למגורים ובדיקת דירות, לבין ביקורת מבנים המתייחסת אל מבנים ציבוריים, תעשייתים ועסקיים. יחד עם זאת, הבדיקה עצמה של ליקויי הבנייה מבוססת על עקרונות דומים.

ביקורת מבנים מקצועית

בעזרת בדיקה לאיתור ליקויים במבנה ניתן להימנע ממצב של רכישת נכס במחיר גבוה מדי. עוד מונעת הבדיקה עוגמת נפש של רוכש, המגלה עם תום החתימה על החוזה, כי עליו להשקיע מאות אלפי שקלים בתיקון ליקויים. מעבר לכך, הדוח המתבצע על ידי חברה מקצועית יכול לשמש את הלקוח כעדות משפטית קבילה. עדות זו נדרשת במקרים של תביעה הנוגעת להתקשרות חוזית עם קבלן, או בכל מצב בו המוכר והקונה מנהלים משא ומתן על מחיר הנכס. הסקירה על מצבו הפיזי של המבנה מהווה בסיס מוצק למשא ומתן ועוזרת למנוע עוגמת נפש רבה.

לקוחות רבים מבצעים בדיקה לאיתור ליקויים עם תום תהליכי שיפוץ. כל ליקוי המתגלה לאחר שיפוץ מתועד בדוח, ויכול לעזור בהטלת אחריות על הקבלן המבצע. חשוב להדגיש, כי לרוב הלקוחות אין את הכלים, הידע והניסיון הדרושים על מנת לזהות ליקויי בנייה. הלקוחות לא יכולים להעריך את עלות התיקון או לחסר אותם מערכו הכולל של הנכס.

אופן וביצוע הבדיקה

אלו הנושאים העיקריים הנכללים במסגרת בדק בית:

א. בדיקת מסמכים

ב. תיאור מצבו הפיזי של הנכס

ג. איתור ליקויי בנייה ומיקומם

ד. ליקויים במערכות השונות לרבות אינסטלציה, חשמל וכדומה

ה. מפגעים תרמיים ואקוסטיים

הדוח המתקבל על ידי החברה המבצעת כולל את פירוט התיקונים הנדרשים, הערכת זמן לביצוע התיקונים, והערכת נזקים בנכס, וליקויי הבנייה שהתגלו בתום עבודות השיפוץ או תוספות הבנייה. הדוח יכול לשמש גם להערכת נזקים עקב פעילות השכנים או השוכרים של הנכס. את הבדיקה מבצע מהנדס בניין מומחה בעל ניסיון בתכנון, ניהול, פיקוח וביצוע ביקורת מבנים.

בדק בית הוא תהליך של ביקורת ויזואלית, ויש לבצעו על בסיס היכרות עם שיטות העבודה של קבלנים ואנשי מקצוע בישראל. מבחינת הלקוח, הדבר החשוב הוא לבחור חברה המספקת תמונה מלאה לגבי מצב המבנה, ומעניקה דוח קביל בבית משפט.

You may also like...

כתיבת תגובה